REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW ASTER

 1. SPRZĘT WYPOŻYCZA SIĘ NA ZASADZIE ODPŁATNOŚCI, ZGODNIE Z CENNIKIEM.
 2. ABY WYPOŻYCZYĆ SPRZĘT, NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, PRAWO JAZDY).
 3. WYPOŻYCZAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA STANU WYPOŻYCZANEGO SPRZĘTU, POD WZGLĘDEM JAKOŚCIOWYM ORAZ PRZEKAZANIA EWENTUALNYCH UWAG WYDAJĄCEMU SPRZĘT.
 4. KAŻDY SPRZĘT WYPOSAŻONY JEST W KAMIZELKI ASEKURACYJNE, KTÓRYCH NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
 5. WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.
 6. OSOBY NIELETNIE MOGĄ PŁYNĄĆ TYLKO POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH, KTÓRZY PONOSZĄ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.
 7. ZWROT SPRZĘTU ODBYWA SIĘ W MIEJSCU USTALONYM  PRZEZ WYPOŻYCZAJĄCEGO I WYPOŻYCZALNIE.
 8. ZA SPRZĘT KTÓRY NIE ZOSTANIE ZWRÓCONY W TERMINIE, WYPOŻYCZALNIA MOŻE POBRAĆ DODATKOWĄ OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 100% NALEŻNOŚCI.
 9. WYPOŻYCZALNIA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZACHOWANIE SIĘ UCZESTNIKÓW NA SPŁYWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA SZKODY, JAKICH MOGLIBY ONI DOKONAĆ, NA RZECZ INNYCH OSÓB LUB FIRM.
 10. ZA SPRZĘT WYPOŻYCZONY, ODPOWIADA OSOBA ZAMAWIAJĄCA SPŁYW.
 11. WYPOŻYCZALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ, NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK LUB TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU POWSTAŁY WSKUTEK SPŁYWU KAJAKOWEGO.
 12. WYPOŻYCZAJĄCY ZOSTAWIA SAMOCHÓD NA PARKINGU NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYPOŻYCZALNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNISZCZENIA AUTA.
 13. NARUSZENIE REGULAMINU, WIĄŻE SIĘ Z NATYCHMIASTOWYM ZWROTEM SPRZĘTU BEZ PRAWA DO ZWROTU PIENIĘDZY.
 14. ZA KRADZIEŻ, ZNISZCZENIA SPRZĘTU, WYPOŻYCZAJĄCY ZWRACA JEGO RÓWNOWARTOŚĆ W WYSOKOŚCI 100% CENY RYNKOWEJ, BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ JEGO ZUŻYCIA.
 15. OSOBOM  POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NIE WYPOŻYCZAMY SPRZĘTU DLA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW SPŁYWU.
 16. ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPOŻYCZONY SPRZĘT WODNY.